31/03/2017

AgResults Vietnam Request for Applications (AgResults Việt Nam mời đăng ký tham gia dự án)

AgResults Vietnam Request for Applications (AgResults Việt Nam mời đăng ký tham gia dự án)

On behalf of the AgResults Vietnam Emissions Reduction Pilot (AVERP), the Pilot Manager - SNV invites your organization to participate in a national contest through which the Project aims to test “pull” mechanism approaches to scaling up innovative technologies, tools, and approaches to reduce greenhouse gas (GHG) emissions resulting from rice cultivation. The contest will take place in Thai Binh province in the Red River Delta from 2017 – 2021.

On behalf of the AgResults Vietnam Emissions Reduction Pilot (AVERP), the Pilot Manager - SNV invites your organization to participate in a national contest through which the Project aims to test “pull” mechanism approaches to scaling up innovative technologies, tools, and approaches to reduce greenhouse gas (GHG) emissions resulting from rice cultivation. The contest will take place in Thai Binh province in the Red River Delta from 2017 – 2021.

The full Request for Applications (RFA) is downloadable in English and Vietnamese (an addendum to the RFA was uploaded in English and Vietnamese on April 13th 2017). To obtain the editable Technological Application form (Annex 1 of the RFA), please contact the Pilot Manager via email: infoAgresults@snv.org.

In submitting an application, your organization consents to the RFA terms, including the application procedures and instructions. Please note the deadline for receipt of the application, with all required signatures and certifications, is due no later than 1700 Hrs. on April 28, 2017.

Application documents should be submitted in one email to infoAgresults@snv.org, and hard copy with full signatures should also be submitted by postal mail to:

C/o SNV Vietnam Office
3rd floor, Building D, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street, Ba Dinh District
Hanoi, Vietnam

Please indicate “Implementer RFA-AgResults Vietnam Emissions Reduction Pilot” in the subject line of the email and on the label of a sealed envelope.

The Project Management team and their Review Panel will review applications according to the criteria described herein. Up to 15 applicants whose applications best meet the selection criteria will be invited to participate in the contest.

We appreciate your timely response to this RFA and look forward to cooperating with you on this important project.

Watch this video to learn more about the AgResults project

Watch this video to learn more about the AgResults project

Dự án “Sản xuất Lúa bền vững và Giảm phát thải Khí nhà kính AgResults” (AVERP)

Mời Đăng ký tham gia dự án

Thay mặt dự án “Sản xuất Lúa bền vững và Giảm phát thải Khí nhà kính AgResults” (AVERP), cơ quan Quản lý dự án – Tổ chức phát triển Hà Lan SNV – xin kính mời các đơn vị quan tâm tham gia vào một cuộc thi cấp quốc gia nhằm kiểm định hiệu quả của Cơ chế “Hỗ trợ tài chính dựa trên Kết quả” nhằm nhân rộng các sáng kiến Công nghệ canh tác lúa làm giảm khí nhà kính phát thải ra từ quá trình canh tác lúa. Dự án sẽđược triển khai tại tỉnh Thái Bình thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 2017 – 2021.

Các đơn vị quan tâm có thể tải toàn bộ nội dung của Hồ sơ mời Nộp Đề xuất của dự án bao gồm các thông tin cơ bản, mục tiêu và quy chếcuộc thi cùng mẫu đăng ký tham gia tại đây.

Để nhận biểu mẫu Hồ sơ Kỹ thuật (Phụ lục 1 của Hồ sơ mời nộp Đề xuất) dạng văn bản word, xin vui lòng gửi email tới Ban Quản lý Dự án****AVERP qua email infoAgresults@snv.org.

Khi nộp Hồ sơ đăng ký tham gia, các đơn vị quan tâm đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Hồ sơ mời Nộp Đề xuất, bao gồm quy trình và hướng dẫn nộp đề xuất. Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký tham gia có đầy đủ chữ ký là trước 17.00 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Các đơn vị đăng ký tham gia được yêu cầu nộp đồng thời Hồ sơ Kỹ thuật bản mềm tới hộp thư điện tử: infoAgresults@snv.org và bản cứng vớiđầy đủ chữ ký và con dấu được gửi qua bưu điện tới:

Địa chỉ: Văn phòng Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV
Tầng 3, Nhà D, Khách sạn La Thành,
218 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Việt Nam

Ngoài phong bì nộp Hồ sơ bản cứng và tiêu đề thư điện tử cần ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký tham gia Dự án Sản xuất Lúa Bền vững và Giảm phát thải Khí nhà kính AgResults”.

Cơ quan Quản lý Dự án cùng các tổ chức thành viên của Ban quản lý Đề án AgResults sẽ xem xét và sàng lọc các hồ sơ theo các tiêu chí được mô tả trong Hồ sơ mời nộp Đề xuất. 15 hồ sơ đáp ứng tốt nhất các tiêu chí lựa chọn sẽ được mời tham gia dự án.

Chúng tôi đánh giá cao sự hưởng ứng kịp thời của các đơn vị quan tâm và mong muốn được hợp tác với Quý đơn vị để thực hiện thành công dự án quan trọng này.