17/02/2017

Multi-donor initiative launches a multi-million dollar prize competition to reduce GHG emission in Vietnam

Multi-donor initiative launches a multi-million dollar prize competition to reduce GHG emission in Vietnam

THAI BINH - The AgResults Vietnam Emissions Reduction Pilot was publicly announced today. The launch event, which was attended by more than 100 representatives from a wide range of public, non-governmental and private organisations, marks an important milestone for the 5-year initiative that will be implemented in Thai Binh province from 2016-2021.

“The AgResults Vietnam Emissions Reduction Pilot will provide a platform to test and scale up innovative technologies and new approaches for reducing greenhouse gas emissions from rice production,” said Tristan Armstrong, Agricultural Adviser at Australia’s Department for Foreign Affairs and Trade and the Chair of the AgResults Steering Committee_. “Apart from the potential for climate change mitigation, we hope this initiative also results in increasing farm productivity and incomes for smallholder farmers across Vietnam.”_

The AgResults Vietnam Emissions Reduction Pilot aims to develop, test, and scale up innovative technologies, tools, and approaches to reduce greenhouse gas (GHG) emissions in the land cultivation and production stages for rice, ultimately reducing poverty, protecting the environment, and preparing for climate change. The project provides monetary incentives to a diverse pool of actors to overcome market barriers and ultimately achieve significant GHG emissions reductions.

By implementing this project through a transparent selection and verification process, the AgResults Vietnam Emissions Reduction Pilot anticipates to attract a large number of potential organizations that offer innovative solutions to climate change mitigation and poverty reduction,” explained Dr. Nguyen Hoang Giang, Vice Chair of Thai Binh People’s Committee. “The success of this initiative in Thai Binh will pave the way for replication and scaling up in other parts of Vietnam.

AgResults Vietnam Emissions Reduction Pilot is looking for up to 15 potential interested organizations to join the first phase of the project (beginning in 2017 and lasting for one and a half years). In this phase, participants with verified effective technologies that reduce GHG emissions will receive interim and milestone prizes and will be selected to participate the second phase of the pilot (lasting two and a half years). At the end of each of the four consecutive growing seasons of the second phase, interim prizes will be distributed to organizations that meet certain criteria. A grand-prize will be distributed to winning organizations in accordance with the contest rules and regulations at the end of the sixth season. The selected optimum technology(ies) must demonstrate efficaciousness in terms of highest number of smallholder farmers reached, repeated use of the introduced technology(ies) by smallholder farmers, total GHG emissions reduction, and yield increase.

With total prizes worth more than three million US dollars, the AgResults Vietnam project offers an equal opportunity for a wide range of agriculture-related actors that are currently operating in Thai Binh province, or could do so in the near future,” said Tran Thu Ha, the team leader of the AgResults Vietnam GHG Emissions Reduction Pilot_,  “Be it an agricultural input provider, a trader, an agricultural cooperative, a producer association, a non-governmental organization or any other entity that assists, represents or serves producers, they will be welcome to join us as potential Solvers and have a chance to win prizes.”_

Find more information about the project here.

Thái Bình Dự án Sản Xuất Lúa Bền Vững và Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính AgResults tại Việt Nam được công bố chính thức ngày hôm nay. Lễ công bố thu hút gần 100 đại biểu tham dự, gồm đại diện của các cơ quan chính phủ, phi chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, đánh dấu mốc quan trọng cho sáng kiến được thực hiện 5 năm tại tỉnh Thái Bình (2016-2021).

"Dự án AgResults tạo ra một nền tảng để thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ hoặc phương pháp sáng tạo nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa gạo,” Ông Tristan Armstrong,   Cố vấn Nông nghiệp của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, đồng thời là Chủ tịch Ban Điều Hành đề án AgResults cho biết_. “Ngoài tiềm năng giảm thiểu biến đổi khí hậu, chúng tôi hy vọng sáng kiến này sẽ góp phần làm tăng năng suất và thu nhập cho các hộ nông dân trên khắp Việt Nam.”_

Dự án “Sản Xuất Lúa Bền Vững và Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính AgResults tại Việt Nam” xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ, công cụ và phương pháp tiên tiến với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (KNK) trong quá trình canh tác và sản xuất lúa gạo, góp phần nâng cao sinh kế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án áp dụng cơ chế thưởng bằng tiền dựa trên kết quả  để hỗ trợ các tác nhân trong chuỗi ngành hàng gạo vượt qua các rào cản thị trường và đạt mục tiêu giảm phát thải KNK.

“Thông qua thực hiện dự án với quy trình tuyển chọn và thẩm định minh bạch, dự án  Sản Xuất Lúa Bền Vững và Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính AgResults tại Việt Nam” được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo các đơn vị tham gia và mang đến những giải pháp sáng tạo để giảm thiểu biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cho người dân,” TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án AgResults Việt Nam. “Sự thành công của sáng kiến này tại tỉnh Thái Bình sẽ tạo tiền đề cho việc nhân rộng và phát triển các công nghệ sáng tạo ở những địa phương khác của Việt Nam.

Dự án “Sản Xuất Lúa Bền Vững và Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính AgResults tại Việt Nam” đang cần tuyển 15 đơn vị tiềm năng để tham gia giai đoạn 1 của dự án (bắt đầu vào đầu năm 2017 và kéo dài 1,5 năm). Trong giai đoạn này, các đơn vị được kiểm định công nghệ có khả năng giảm phát thải hiệu quả sẽ được trao giải thưởng Sơ Kết và Tổng Kết giai đoạn thử nghiệm và sẽ được lựa chọn tham gia giai đoạn 2 của dự án (kéo dài 2,5 năm). Các giải Sơ Kết vụ sẽ được trao vào cuối mỗi vụ trong tổng số 4 vụ liên tiếp của Giai đoạn 2. Giải Chung Kết được trao vào cuối vụ thứ 6 cho các đơn vị thắng giải theo thể lệ cuộc thi.  Để giành được giải thưởng, các công nghệ cần chứng minh được hiệu quả về số lượng các nông hộ sử dụng công nghệ, tiềm năng sử dụng lặp lại công nghệ, tổng lượng KNK được cắt giảm và mức tăng năng suất.

Với tổng số giải thưởng trị giá lên tới hơn 3 triệu đô la Mỹ, dự án AgResults Vietnam mang đến cơ hội bình đẳng cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp  tại Thái Bình trong thời điểm hiện tại hoặc thời gian sắp tới,” Bà Trần Thu Hà, Trưởng Dự án AgResults Việt Nam cho biết.  “Tất cả các đơn vị cung cấp vật tư nông nghiệp, đơn vị kinh doanh ký hợp đồng canh tác với nông dân sản xuất lúa, hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức/hiệp hội nhà sản xuất, đoàn thể hoặc pháp nhân khác hỗ trợ, đại diện hoặc cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất; tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận, đều có thể tham gia dự án của chúng tôi và có cơ hội giành giải thưởng.”

Xem thông tin chi tiết về dự án và điều kiện tham gia tranh giải  tại đây.