29/10/2020

Simon O'Connell named new SNV CEO

You will find the Dutch version of this story below.

THE HAGUE, THE NETHERLANDS, 30 October 2020 - The Supervisory Board of SNV Netherlands Development Organisation is delighted to announce the appointment of Mr Simon O’Connell as Chief Executive Officer effective 1 December 2020.

“At this time of great global challenge, we are very pleased to have such an experienced and widely-respected development professional to lead the organisation,” says Koos Richelle, Chair of the SNV Supervisory Board.

Simon SNV

Simon O'Connell starts as SNV's CEO from 1 December 2020

Strong track record

Throughout his 20+ years career working in international development, Simon O’Connell brings a strong track record of effectively managing and building large, geographically-dispersed teams together and delivering results under pressure, with a clear passion and commitment to making a meaningful and lasting difference to addressing poverty and inequality.

“A decade ago, I worked in partnership with SNV in Ethiopia, and I have long admired the organisation’s focused technical expertise and commitment to catalysing positive, sustainable impact,” says Simon.

For the past 12 years, Simon has worked with the global NGO, Mercy Corps, most recently holding the position of Executive Director with Mercy Corps Europe. During his tenure, he oversaw significant expansion in the scale of operations and impact while developing a multitude of new partnerships with civil society organisations, the private sector and governments across the globe. Simon’s approach is strongly informed by his early career years spent working with communities in remote parts of Africa, and having completed social, rural and international development postgraduate studies at Imperial College London.  He has successfully led country, regional and global teams alongside large-scale humanitarian and development programmes centred around some of the world’s toughest challenges and contexts.

“Simon’s expertise leading resilience-building interventions that tackle systems-wide change, coupled with his clear belief in local know-how, and a proven commitment to pursuing innovations and partnerships that enable greater impact at scale, make him an outstanding fit with SNV’s values and approach,” says Koos Richelle.

Strong and diverse network

Simon has a strong and diverse network across governments, civil society organisations and private actors and is seen as a trusted thought leader identifying ways for organisations across sectors to operate more effectively together.

The post-pandemic world will require development organisations such as SNV to find new ways of collaborating, partnering and implementing programmes to increase the scale of its impact. With SNV’s long-term presence in more than 25 countries, trusted reputation, robust financial health, and commitment to systems-based approaches, we are strongly placed to do this.

“With 2020 marking the first year in over two decades where the global rate of poverty has increased, and progress towards delivering the Sustainable Development Goals threatened, it is now more critical than ever that we adapt global know-how to local contexts. To have the opportunity to support, enable and lead SNV’s 1,300+ global team members to rise to this challenge across the Agriculture, Energy and WASH sectors is both humbling and uplifting” says Simon.

Simon O’Connell succeeds Meike van Ginneken as CEO, who left SNV on 1 October to take up the position of Associate Vice-President for Strategy and Knowledge at the International Fund for Agriculture Development (IFAD) in Rome.

SIMON O’CONNELL NIEUWE CEO SNV

DEN HAAG, NEDERLAND, 30 oktober 2020 - De Raad van Toezicht van SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie maakt met genoegen de benoeming bekend van Simon O’Connell als Chief Executive Officer van SNV, per 1 december 2020.

“In deze tijd van grote wereldwijde uitdagingen zijn we blij dat een ervaren en alom gerespecteerde professional in internationale ontwikkeling de organisatie gaat leiden,” aldus Koos Richelle, voorzitter van de Raad van Toezicht van SNV.

Gedurende zijn meer dan twintig jarige carrière in internationale ontwikkeling heeft Simon O'Connell een enorme staat van dienst opgebouwd met het efficiënt opzetten en aansturen van wereldwijd opererende teams. Dit met een duidelijke passie en toewijding voor het maken van een blijvend verschil in de strijd tegen armoede en ongelijkheid.

“Tien jaar geleden werkte ik in een partnership met SNV in Ethiopië. Sindsdien ben ik onder de indruk van de doelgerichte, technische expertise van de organisatie en haar streven naar positieve, duurzame impact,” zegt Simon.

In de laatste 12 jaar heeft Simon voor de internationale NGO Mercy Corps gewerkt, meest recentelijk als Executive Director Mercy Corps Europe. Onder zijn leiding nam het aantal activiteiten en resultaten aanzienlijk toe, en had hij een sturende rol in het opzetten van een groot aantal nieuwe samenwerkingsrelaties met maatschappelijke organisaties, de private sector en overheden overal ter wereld. Simon’s aanpak is sterk beïnvloed door de ervaringen die hij in het begin van zijn loopbaan heeft opgedaan tijdens zijn werk in afgelegen delen van Afrika en zijn postdoctorale studies in sociale, rurale en internationale ontwikkeling aan het Imperial College in Londen. Hij heeft succesvol leidinggegeven aan nationale, regionale en globale teams en aan grootschalige humanitaire en ontwikkelingsprogramma’s met betrekking tot problemen en situaties die tot de moeilijkste van de wereld behoren.

“Simon’s deskundigheid in het leiden van activiteiten die weerbaarheid vergroten en bijdragen aan systeemveranderingen, in combinatie met zijn sterke geloof in lokale kennis en kunde en zijn passie voor innovatie en partnerships om doeltreffender te kunnen opereren, sluiten uitstekend aan bij de waarden en aanpak van SNV,” aldus Koos Richelle.

Simon heeft een uitgebreid en zeer divers netwerk in de internationale publieke sector, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en is een gerespecteerde “thought leader”, die manieren weet te vinden om organisaties uit verschillende sectoren effectiever te laten samenwerken.

Als de pandemie voorbij is, zal de wereld behoefte hebben aan ontwikkelingsorganisaties zoals SNV om tot nieuwe manieren van samenwerking te komen en programma’s te implementeren die op grote schaal resultaten bereiken. Met de jarenlange aanwezigheid van SNV in ruim 25 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, onze reputatie van vertrouwen, onze goede financiële gezondheid en onze focus op systeem-brede veranderingen, zijn wij daar bij uitstek geschikt voor.

“2020 is het eerste jaar in meer dan twee decennia waarin de armoede wereldwijd sterk is toegenomen en waarin de vooruitgang in het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen wordt bedreigd. Het is nu belangrijker dan ooit dat we wereldwijde knowhow aan de lokale context aanpassen. Ik ben enthousiast dat ik de meer dan 1300 teamleden van SNV over de hele wereld mag ondersteunen, motiveren en leiden om de uitdagingen op te pakken in de sectoren waar SNV actief in is: landbouw, energie en water, sanitatie en hygiëne,” zegt Simon.

Simon O’Connell volgt Meike van Ginneken op. Zij verliet SNV op 1 oktober om de functie van CEO te verruilen voor die van Associate Vice-President bij het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) in Rome.#